Τελευταίες μεταφορτώσεις

Ubuntu PPA

Μπορείτε να καταβάσετε την τελευταία έκδοση του Clementine από το επίσημο PPA του Ubuntu:

sudo add-apt-repository ppa:me-davidsansome/clementine
sudo apt-get update
sudo apt-get install clementine

Εξαρτήσεις για το Ubuntu Precise (12.04)

Οι νέες εκδόσεις του Clementine απαιτούν το GStreamer 1.0, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στο Ubuntu 12.04. Εάν λαμβάνετε σφάλματα κατα την εγκατάσταση του Clementine θα πρέπει να προσθέσετε το GStreamer ΡΡΑ, καθώς και:

sudo add-apt-repository ppa:gstreamer-developers/ppa

Άλλες λήψεις

Clementine Remote για Android

Μη επίσημα πακέτα

Αν δεν βλέπετε την διανομή σας να αναφέρετε στην παραπάνω λίστα, μπορεί κάποιος άλλος να έχει δημιουργήσει ένα μη επίσημο πακέτο για εσάς.

Μεταγλώττιση από τον κώδικα

Η μεταγλώττιση από τον κώδικα στο Linux είναι εύκολη. Κάντε λήψη του πακέτου του πηγαίου κώδικα από την παραπάνω λίστα και σε ένα τερματικό παράθυρο:

cd bin
cmake ..
make
sudo make install

Πακέτα αιχμής.

Η ανάπτυξη του Clementine συμβαίνει στο το αποθετήριο git. Ελέγχτε των κώδικα, εκτελώντας:

git clone https://github.com/clementine-player/Clementine.git clementine-player

Αν δεν προτιμάτε να μεταγλωττίσετε κάποια δοκιμαστική έκδοση μόνοι σας τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιο από τα ωριαία πακέτα.

Υπάρχει και ένα Ubuntu PPA για τα εκτελέσιμα αυτά:

sudo add-apt-repository ppa:me-davidsansome/clementine-dev
sudo apt-get update
sudo apt-get install clementine

Παλαιότερες λήψεις


Notes

Raspberry Pi is a trademark of the Raspberry Pi Foundation