Πολιτική Απορρήτου
Το Clementine και οι προγραμματιστές του δεν συλλέγουν αναγνωρίσιμες προσωπικές πληροφορίες με οποιονδήποτε τρόπο. Τα στατιστικά στοιχεία, όπως η διαδικτυακή υπηρεσία συλλέγονται μόνο σε: ανώνυμη βάση. Πληροφορίες όπως ονόματα χρηστών, κωδικοί πρόσβασης και διακριτικά ελέγχου ταυτότητας για ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στο Clementine ποτέ δεν διαβιβάζονται από το Clementine.