နောက်ဆံုးပေါ်ကူးဆွဲများ

ဦးဘွန်တူးပီပီအေ

ဦးဘွန်တူတရားဝင်ပီပီအေမှကလီမန်တိုင်းနောက်ဆံုးပံုစံကူးဆွဲရယူနိုင်:

sudo add-apt-repository ppa:me-davidsansome/clementine
sudo apt-get update
sudo apt-get install clementine

Dependencies for Ubuntu Precise (12.04)

New versions of Clementine require GStreamer 1.0 which wasn't included in Ubuntu 12.04. If you get errors installing Clementine you should add the GStreamer PPA as well:

sudo add-apt-repository ppa:gstreamer-developers/ppa

အခြားကူးဆွဲများ

စက်ရုပ်အတွက်ကလီမန်တိုင်းအဝေးထိန်း

တရားမဝင်အသုံးချပရိုဂရမ်များ

အထက်ဖော်ပြပါနေရာတွင်သင့်စက်လည်ပတ်စနစ်အတွက်ဖြန့်ဖြူးခြင်းမရှိပါကတစ်ယောက်ယောက်တွင်တရားမဝင်ပရိုဂရမ်အထုပ်များရှိနိုင်ပါသည်။

ရင်းမြစ်မှအသုံးပြုခြင်း

ရင်းမြစ်မှကလီမန်တိုင်းကိုအသုံးပြုခြင်းသည်လင်းနက်စ်တွင်လွယ်ကူပါသည်။ အထက်ဖော်ပြပါစာရင်းမှရင်းမြစ်ကုဒ်ထုပ်ကိုကူးဆွဲပြီးခလုတ်ခုံအစုံဝင်းဒိုးထဲတွင်:

cd bin
cmake ..
make
sudo make install

ပြသနာရှိအနားပရိုဂရမ်အထုပ်များ

ကလီမန်တိုင်းကိုတီထွင်မှုသည်ဤတွင်ဖြစ်ပေါ် ဂစ်ပရိုဂရမ်ဘဏ်. စတင်ခြင်းဖြင့်ကုဒ်များကိုစစ်ဆေး:

git clone https://github.com/clementine-player/Clementine.git clementine-player

တီထွင်မှုပံုစံကိုအသုံးပြုလိုပါကနာရီတိုင်းဖြန့်ဖြုးသောပရိုဂရမ်အထုပ်များကိုသံုးကြည့်ပါ:

တီထွင်မှုတည်ဆောက်ပြီးကုဒ်များအတွက်အခြားဦးဘွန်တူပီပီအေ:

sudo add-apt-repository ppa:me-davidsansome/clementine-dev
sudo apt-get update
sudo apt-get install clementine

ကူးဆွဲအဟောင်းများ


Notes

Raspberry Pi is a trademark of the Raspberry Pi Foundation