Polisi Kerahsiaan
Clementine dan para pembangun tidak mengutip apa jua maklumat peribadi dalam apa jua cara. Data seperti statistik perkhidmatan sesawang dikutip hanyalah berasaskan awanama. Maklumat seperti nama pengguna, kata laluan dan token pengesahihan untuk perkhidmatan atas-talian disediakan oleh Clementine tidak perlu digunakan selain dari kegunaan Clementine.