Versi 1.2

Cekupan Skrin

Tab senarai main, semasa mendengar lagu dari pelbagai perkhidmatan Internet

Cekupan Skrin

Penyepaduan Subsonic

Cekupan Skrin

Melayari senarai main melalui apl Android

Cekupan Skrin

Mengawal main balik melalui apl Android


Versi 1.1

Cekupan Skrin

Podcast

Cekupan Skrin

Google Drive

Cekupan Skrin

Antaramuka gelintar sejagat baharu

Cekupan Skrin

Palang Suasana


Versi 1.0

Cekupan Skrin

Tetapan Transkod

Cekupan Skrin

Album dicari secara gelintar sejagat dalam Spotify

Cekupan Skrin

Pilihan gelintar sejagat

Cekupan Skrin

Penyepaduan Grooveshark


Versi 0.7

Cekupan Skrin

Tip alat pelungsur lirik dan trek

Cekupan Skrin

Fail tanpa tag pembaikan MusicBrainz

Cekupan Skrin

Penyunting tag baharu dengan auto-pelengkapan

Cekupan Skrin

Tip alat pelungsur trek pada Mac OS X


Versi 0.6

Cekupan Skrin

Foto dan biografi artis

Cekupan Skrin

Lirik

Cekupan Skrin

Stesen radio Icecast

Cekupan Skrin

Senarai main pintar dan kittens


Versi 0.5

Cekupan Skrin

Pengurus baris gilir pada Windows 7

Cekupan Skrin

Menyalin muzik ke dalam iPod melalui Ubuntu

Cekupan Skrin

Clementine 0.5 dalam Ubu...ALL GLORY TO THE HYPNOTOAD

Cekupan Skrin

Clementine 0.5 dalam Mac OS X


Versi 0.4

Cekupan Skrin

Clementine 0.4 dalam Ubuntu

Cekupan Skrin

Clementine 0.4 dalam Windows 7

Cekupan Skrin

Pengvisualan Clementine 0.4 dengan projectM

Cekupan Skrin

Clementine 0.4 dalam Mac OS X


Versi 0.2

Cekupan Skrin

Radio tag Last.fm

Cekupan Skrin

Menggelintar pustaka

Cekupan Skrin

Penyunting tag dalam Windows

Cekupan Skrin

Pengurus kulit muka dalam Mac OS X


Versi 0.1

Cekupan Skrin

Main balik dalam Linux

Cekupan Skrin

Sokongan Last.fm

Cekupan Skrin

Penyunting tag dalam Windows

Cekupan Skrin

Pemberitahuan growl dalam Mac OS X