კონფიდენციალურობის პოლიტიკა
Clementine და მისი შემქმნელები არ აგროვებენ არანაირ პერსონალურ ინფორმაციას. მონაცემები, როგორიცაა მომსახურების სტატისტიკები, გროვდება მხოლოდ ანონიმურად. ინფორმაცია, როგორიცაა მომხმარებლის სახელები, პაროლები და ავტენთიფიკაციის ჟეტონები ქსელური მომსახურებბებისთვის, რჩება მხოლოდ Clementine-ს იმ ნიმუშში.