Politika privatnosti
Klementina i njeni programeri ne sakupljaju nikakve lične podatke na bilo koji način. Podaci kao što su statistike veb servisa sakupljaju se samo anonimno. Podaci za mrežne servise kao što su korisnička imena, lozinke i tokeni za autentifikaciju dati Klementini nikad se ne prenose sa te instance Klementine.