Phiên bản 1.2

Ảnh chụp màn hình

Thẻ Danh sách phát, khi đang nghe nhạc từ các dịch vụ Internet

Ảnh chụp màn hình

Tích hợp Subsonic

Ảnh chụp màn hình

Duyệt danh sách nhạc từ ứng dụng Android

Ảnh chụp màn hình

Điều khiển phát nhạc bằng ứng dụng Android


Phiên bản 1.1

Ảnh chụp màn hình

Podcast

Ảnh chụp màn hình

Google Drive

Ảnh chụp màn hình

Giao diện tìm kiếm mới

Ảnh chụp màn hình

Thanh trạng thái


Phiên bản 1.0

Ảnh chụp màn hình

Thiết lập chuyển mã

Ảnh chụp màn hình

Tìm kiếm album trên Spotify

Ảnh chụp màn hình

Tùy chọn tìm kiếm

Ảnh chụp màn hình

Tích hợp Grooveshark


Phiên bản 0.7

Ảnh chụp màn hình

Lời bài hát và ô chú thích thời gian

Ảnh chụp màn hình

MusicBrainz giúp sửa những tập tin bị thiếu thông tin

Ảnh chụp màn hình

Trình chỉnh sửa thẻ mới với chức năng tự động hoàn tất

Ảnh chụp màn hình

Ô chú thích thời gian trong Mac OS X


Phiên bản 0.6

Ảnh chụp màn hình

Ảnh nghệ sĩ và tiểu sử

Ảnh chụp màn hình

Lời bài hát

Ảnh chụp màn hình

Kênh phát thanh Icecast

Ảnh chụp màn hình

Danh sách thông minh và nhỏ gọn


Phiên bản 0.5

Ảnh chụp màn hình

Trình quản lý danh sách chờ trên Windows 7

Ảnh chụp màn hình

Sao chép nhạc vào iPod trong Ubuntu

Ảnh chụp màn hình

Clementine 0.5 trên Ubuntu với hiệu ứng âm thanh nền ALL GLORY TO THE HYPNOTOAD

Ảnh chụp màn hình

Clementine 0.5 trên Mac OS X


Phiên bản 0.4

Ảnh chụp màn hình

Clementine 0.4 trên Ubuntu

Ảnh chụp màn hình

Clementine 0.4 trên Windows 7

Ảnh chụp màn hình

Clementine 0.4 với hiệu ứng hình ảnh ảo projectM

Ảnh chụp màn hình

Clementine 0.4 trên Mac OS X


Phiên bản 0.2

Ảnh chụp màn hình

Thẻ cho kênh phát thanh Last.fm

Ảnh chụp màn hình

Tìm kiếm trong thư viện

Ảnh chụp màn hình

Trình biên soạn thẻ trên Windows

Ảnh chụp màn hình

Trình quản lý ảnh bìa trên Mac OS X


Phiên bản 0.1

Ảnh chụp màn hình

Điều khiển phát nhạc trên Linux

Ảnh chụp màn hình

Hỗ trợ Last.fm

Ảnh chụp màn hình

Trình biên soạn thẻ trên Windows

Ảnh chụp màn hình

Hộp thông báo trên Mac OS X